CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
35 RCE
Equivalente a 35 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-122157624-2-2-0-8018
Último número de serie: BR-5-122157658-2-2-0-8018