CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

INEA d.o.o.

Motivo de la cancelación

We are offsetting the carbon emissions of our partners.

Número de unidades canceladas
250 RCE
Equivalente a 250 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-122157816-2-2-0-8018
Último número de serie: BR-5-122158065-2-2-0-8018