CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
16 RCE
Equivalente a 16 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-122159511-2-2-0-8018
Último número de serie: BR-5-122159526-2-2-0-8018