CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
20 RCE
Equivalente a 20 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-224413177-2-2-0-9111
Último número de serie: IN-5-224413196-2-2-0-9111