CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
41 RCE
Equivalente a 41 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: BR-5-122159535-2-2-0-8018
Último número de serie: BR-5-122159575-2-2-0-8018