CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
8 RCE
Equivalente a 8 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: ZA-5-8880446-2-2-0-1364
Último número de serie: ZA-5-8880453-2-2-0-1364