CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
60 RCE
Equivalente a 60 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: GT-5-4278864-2-2-0-6973
Último número de serie: GT-5-4278923-2-2-0-6973