CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
28 RCE
Equivalente a 28 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: GT-5-4279300-2-2-0-6973
Último número de serie: GT-5-4279327-2-2-0-6973