CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
23 RCE
Equivalente a 23 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-256979442-2-2-0-5161
Último número de serie: IN-5-256979464-2-2-0-5161