CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Eco-Green Garden Care

Motivo de la cancelación

Retired on behalf of Eco Green Garden Care to support its FY20 Climate Active carbon neutral claim

Número de unidades canceladas
18 RCE
Equivalente a 18 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-192760222-2-2-0-2470
Último número de serie: IN-5-192760239-2-2-0-2470