CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Carbon.so

Motivo de la cancelación

Offsetting on behalf of our users.

Número de unidades canceladas
161 RCE
Equivalente a 161 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-214595854-2-2-0-7675
Último número de serie: IN-5-214596014-2-2-0-7675