CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

BeZero Carbon

Motivo de la cancelación

BeZero Carbon Ltd. is retiring these credits on behalf of Pala Investments Ltd. to offset their 2020 footprint

Número de unidades canceladas
185 RCE
Equivalente a 185 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-218517154-2-2-0-1254
Último número de serie: IN-5-218517338-2-2-0-1254