CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Anonymous

Motivo de la cancelación

Not shared

Número de unidades canceladas
1.402 RCE
Equivalente a 1.402 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: GT-5-4309261-2-2-0-6973
Último número de serie: GT-5-4310662-2-2-0-6973