CERTIFICADO DE CANCELACIÓN VOLUNTARIA

Presentado a

Ke Lin

Motivo de la cancelación

Carbon Offset for Mr. Dinh-Long Pham as YECAP Fellow

Número de unidades canceladas
5 RCE
Equivalente a 5 tonelada(s) de CO2
Primer número de serie: IN-5-256995143-2-2-0-5161
Último número de serie: IN-5-256995147-2-2-0-5161